FANDOM


A l'hora d'elaborar una unitat didàctica per competències, hem de seguir aquestes recomanacions: Edit

a) Els objectius, continguts i criteris d'avaluació han de fixar-se amb relació als enunciats a la programació d'aula.

b) Quant als descriptors competencials, cal triar:

- Dos o tres de la competència afí a la nostra matèria (competència Lingüística).

- Un d'aprendre a aprendre (hàbits i destreses mentals i de comprensió, treball cooperatiu...).

- De forma alterna en cada unitat didàctica, un d'autonomia i iniciativa, o un de competència social i ciutadana.

- Un d'una competència no afí a la nostra matèria.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki