FANDOM


Tot seguit, hi ha alguns enllaços que ens poden orientar a l'hora d'elaborar les rúbriques necessàries per avaluar les activitats plantejades a l'aula. En la majoria dels casos, són materials vincultats a l'avaluació de l'expressió oral i escrita. D'altra banda, no hem d'oblidar que seria desitjable la coordinació en aquests apartats amb el professorat que imparteix castellà.

Accés a diversos exemples de rúbriques

Exemple de rúbrica d'expressió escrita

Un altre exemple de rúbrica d'expressió escrita

També d'expressió escrita

Document que aporta exemples de rúbriques per a avaluar l'expressió oral i escrita, el treball en equip...

Recurs que enllaça a un model de rúbrica per avaluar l'expressió oral i un altre per a l'expressió escrita

Un altre exemple vinculat a l'expressió escrita

Aquest exemple permet avaluar l'expressió oral

També expressió oral

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki